Sonda

Jak podoba Ci się nowa strona?
Świetna
Genialna
Obłedna
Wszystkie powyższe

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Firanelle.pl prowadzonego przez Zakład Prywatny Joanna

I .Definicje i postanowienia ogólne

 1. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu/Szwalni
 2. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady dokonywania przez Z.P. Joanna za pośrednictwem Sklepu, sprzedaży towarów i usług Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie www.firanelle.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
 3. Sklep/Szwalnia - należy przez to rozumieć serwis internetowy Firanelle.pl prowadzony przez Z.P. Joanna  na swoim portalu internetowym pod adresem www.firanelle.pl.

  Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie również w przypadku korzystania z serwisu internetowego firanelle.pl dostępnego pod innymi domenami, np. www.firanelle.com, www.firanelle.com.pl.

 4. Z.P. Joanna - należy przez to rozumieć Zakład Prywatny Joanna, Joanna Kaźmierczak z siedzibą pod adresem Szosa Baranowicka 166, 15-509 Białystok Sobolewo, NIP: 542-000-28-01, REGON:050505362 prowadzący sklep/szwalnię www.firanelle.pl
 5. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, rozmiar i liczbę i inne właściwości zamawianego Towaru
 6. Towar- produkty prezentowane w serwisie Internetowym
 7. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 8. Oferta przedstawiona w sklepie www.firanelle.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).

II. Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Z.P. Joanna zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki.

   W przypadku zamówienia, w którym zamawiany towar jest produktem standardowym, gotowym, nie uszytym lub wyprodukowanym na zamówienie klienta wg podanych przez klienta parametrów
  2. płatność z góry- przed wysyłką zamówienia lub przed jego uszyciem/wyprodukowaniem; dotyczy wszystkich wyrobów szytych na wymiar
   1. Tradycyjnym przelewem bankowym na konto Z.P. Joanna nr 95 1160 2202 0000 0000 4051 6479 Bank Millennium S.A., podając w tytule przelewu „firanelle, nr zamówienia….”
   2. Przelewem elektronicznym, przekazem i przelewy bankowym- obsługiwane przez dot.pay
   3. E-Transferem- obsługiwane przez dot.pay
   4. Eratą – raty z dotpay
   5. Kartą płatniczą i kredytową  Visa, MasterCard i innymi, dostępnymi w serwisie dot.pay
   6. Ukashem- obsługiwane przez Dotpay

III. Składanie i przyjmowanie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez zamówienie w kreatorze dekoracji szytej na wymiar lub gotowych produktów w dziale z gotowymi produktami.
 2. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 3. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
  1. zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji;
  2. w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr: Tytuł przelewu „Firanelle.pl: numer zamówienia”. Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji;
 5. Jeżeli do 10 dni od daty złożenia zamówienia, wymagającym płatności z góry, na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.
 6. Sklep Firanelle.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych oraz w przypadku wątpliwości, co do wypłacalności zamawiającego, jak również w przypadku nieoczekiwanego braku tkaniny lub innego elementu potrzebnego do wykonania produktu.  W takim przypadku sklep powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez email lub telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji.

IV. Czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00. Wszystkie zamówienia staramy się zrealizować jak najszybciej.
 2. Całkowity czas oczekiwania na zamówienie dekoracji szytej na wymiar to: czas przygotowania zamówienia do szycia, czas jego szycia, przygotowania do wysyłki  oraz czas potrzebny na dostawę.
 3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 14 dni roboczych, przy czym jest on zależny od rodzaju zamówionego produktu i ilości. Jeżeli okaże się, że realizacja przekroczy 14-dniowy termin przygotowania zamówienia, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Z.P. Joanna  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

V. Wysyłka zamówienia

 1. Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską (DPD lub UPS, lub firmą Suus)
 2. Zasady płatności za transport w Firanelle:
  1. Zamówienie o wartości powyżej 500,- zł - transport bezpłatny , pod warunkiem , że nie jest to dłużyca (dłużyca występuje kiedy szerokość rolety rzymskiej lub austriackiej jest większa niż 170cm lub/i kiedy produkt gotowy (ze sklepu z gotowymi wyrobami) (karnisz/roleta) ma szerokość/długość większa niż 170 cm)
  2. Zamówienie o wartości do 500,- zł przedpłata 100% z góry- koszt transportu =19 zł brutto , pod warunkiem , że nie jest to dłużyca.
  3. Zamówienie o wartości do 500,- zł za pobraniem - koszt transportu =24 zł brutto , pod warunkiem , że nie jest to dłużyca.
  4. Dłużyca liczona jest od 171 cm
  5. W przypadku dłużycy należy doliczyć 60zł za całe zamówienie (nawet jeśli jest kilka dłużycowych artykułów)
  6. Brak opłaty za transport w przypadku osobistego odbioru zamówienia ze sklepu, tj. ul. Adama Mickiewicza 48, lokal 208, 15-232 Białystok po poprzednim umówieniu się.
 3. Wybór firmy kurierskiej należy do Z.P. Joanna i ma na celu jak najszybszą wysyłkę i dostarczenie zamówienia.
 4. Doręczenia kurierskie realizowane są  w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
 5. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

VI. Zmiany w zamówieniu, anulowanie zamówienia

 1. Ze względu na to, że wszystkie nasze wyroby (zamawiane w kreatorze-internetowej szwalni)  są szyte na wymiar, pod indywidualne zamówienie zmiany w zamówieniu przekazanym do szycia są niemożliwe.
 2. W przypadku zauważenia, że zamówienie zostało złożone błędnie klient powinien je anulować i złożyć nowe, poprawne zamówienie. Anulowanie zamówienia produktu szytego na wymiar jest możliwe przy następujących statusach zamówienia: Nowe, Potwierdzone, Oczekuje na płatność.
 3. W przypadku zamówień wyrobów gotowych, możliwe jest anulowanie zamówienia posiadającego następujące statusy: Nowe, Potwierdzone, Oczekuje na płatność, Zapłacone, W realizacji.

VII. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty

 1. Z.P. Joanna odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 3.  Odstąpienie od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:

  Z.P. Joanna
  Zwrot Firanelle.pl
  Szosa Baranowicka 166
  15-509 Białystok-Sobolewo

 4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, tkaniny cięte z metra).
 6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
 7. W stanie nienaruszonym jest towar, który:
  1. nie był używany, nie był prany i nie został w żaden sposób zniszczony;
  2. jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada;
  3. posiada oryginalne metkowanie i wszywki producenta;
  4. zwracany jest z oryginalnym dowodem zakupu.
 8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru bez kosztów przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.
 9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt 2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

VIII. Reklamacje

 1. W przypadku dostarczenia produktu niezgodnego z umową lub wadliwego należy wydrukować i odesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z produktem na adres:

  Z.P. Joanna
  Reklamacja Firanelle.pl
  Szosa Baranowicka 166
  15-509 Białystok- Sobolewo

 2. Do przesyłki należy załączyć:
  1. opis reklamacji (prosimy o wydrukowanie i załączenie do przesyłki zgłoszenia reklamacyjnego).
  2. Państwa dane osobowe oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przelana kwota do zwrotu.
 3. Klient w ciągu dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową musi zawiadomić o tym fakcie Sklep.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie z uwzględnieniem opóźnienia liczonego do daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
 5. Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów standardowych i niestandardowych, które wcześniej zostały przerobione przez klienta ( np. skrócenie, doszycie itp.)
 6. W razie niezajęcia przez Sklep żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty otrzymania reklamowanych towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
 7. Klient może skorzystać z adresu Działu Kontroli Jakości i w wygodny sposób przekazać swoje uwagi dotyczące pracy naszej firmy. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, podejmiemy odpowiednie kroki naprawcze.
 8. Przesyłki reklamacyjne wysyłane do Z.P. Joanna za pobraniem nie będą odbierane.
 9. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, to produkt wymieniamy na pełnowartościowy.
 10. W przypadku, gdy wymiana na towar pełnowartościowy będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub, po wyrażeniu zgody przez Klienta, zaoferuje do wyboru inne dostępne u niego produkty.
 11. W przypadku zgody na wymianę towaru, koszty związanie z dostawą nowego ponosi Sklep.
 12. Okres gwarancji - 2 lata. Reklamacje zgłoszone po upływie dwóch lat od dnia zrealizowania przez Sklep zamówienia, nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Ochrona danych osobowych i znaków towarowych

 1. Informujemy, że zgodnie z art.156 pkt.1 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z dnia 13 czerwca 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), nazwy producentów i znaki towarowe są ich prawną i zastrzeżona własnością.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest Z.P. Joanna
 3. Sklep zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Z.P. Joanna, z zastrzeżeniem z pkt I. 9.
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Każdy Kupujący może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
 6. Z.P. Joanna, z zastrzeżeniem z pkt I. 9., nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
 7. Z.P. Joanna nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu komputerowego, włamania do sieci i innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

X. Wizualizacja produktów zamawianych na wymiar

Z powodu ograniczeń technicznych wizualizacja produktu, pojawiająca się podczas projektowania dekoracji stanowi tylko schematyczne, niedokładne odwzorowanie cech zamawianego produktu.

Wielkość wzoru tkaniny, jej kolor- na wizualizacji, może odbiegać od rzeczywistości.

Wszystkie produkty wykonujemy z najwyższą starannością, a dzięki 25-letniemu doświadczeniu w szyciu dekoracji wiemy jak należy wykonać dany rodzaj czy typ produktu by był jak najbardziej funkcjonalny i estetyczny.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 2. Z.P. Joanna uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu i do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:
  1. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
  2. zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  3. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  4. siły wyższej.
 3. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Z.P. Joanna zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.firanelle.pl.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

Twoje uwagi

Nasi klienci

Condohotels Donimirski PGNiG Soundgarden Willaport
.